Elev / vårdnadshavare

Bästa vårdnadshavare!

Morgonrutinerna för samtliga elever är följande:

Vi öppnar morgonfritids på Kartan kl 7:00. Eleverna ska säga hej och skriva upp sig i morgonpärmen.

Klockan 7:30 går alla eleverna ut på skolgården. Samtliga elever är ute på skolgården fram till att skolan öppnar klockan 8:00.

Eleverna i år 1, 2 och 3 skriver upp sig i morgonpärmen som en pedagog har vid entrén.

 

Förskoleklasserna går till sin respektive pedagog och eleverna kryssar in sig i krysspärmen.

 

Eleverna får bara vistas på skolgården, alltså inte på fotbollsplanen.

 

Det är bra om eleverna har ”kläder efter väder” och att ni föräldrar respekterar att ingen ska gå in i skolbyggnaden mellan kl. 7:30 - 8:00 pga. av säkerhetsskäl.

 

Klockan 8:10 börjar skolan.

Tacksam för ett gott samarbete

Mariehällskolan

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande - På lov och studiedagar görs frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.