Förskoleklass

Arbetslag Förskoleklass Korgen

Grupp Grön
Rita Balint, lärare
Stina Bergabo
August Widén

Grupp Orange
Frida Hållén, lärare
Joel Lindström

Grupp Röd
Mimmi De Val, lärare
Shauli Azad
Bayram Uygur

Grupp Gul
Sophie Nyblaeus, lärare
Bayan Ali
Ida Sidenvall

Grupp Blå
Lisa Östling, lärare
Christian Becerra Andrade
Ali Moosa Abadi

 

Telefon:08-508 32 681 eller 08-508 32 682