Förskoleklass

Arbetslag Förskoleklass Korgen

Grupp Grön
Rita Balint, lärare
Stina Bergabo
Frederika Sundqvist

Grupp Orange
Frida Hållén, lärare
Joel Lindström
Madeleine Karlsson

Grupp Röd
Mimmi De Val, lärare
Nina Enbacka
Sivan Al-Haydari

Grupp Gul
Sophie Nyblaeus, lärare
Bayan Ali
Oscar Sihlén

Grupp Blå
Lisa Östling, lärare
Christian Becerra Andrade
Ali Moosa Abadi

 

Telefon:08-508 32 681 eller 08-508 32 682