Klasser/Klassbloggar

I vår skola kommer det under läsåret 17/18 att gå elever från förskoleklass upp till åk 6. På eftermiddagarna går eleverna på fritidshemmen som är i samma lokaler som de har skola.

För att hänga med vad som händer i skolan och på fritids kan ni gå in på våra klassidor och bloggar.