Kontakt

Kontaktuppgifter skolledning 

Elisabeth Österman, Rektor   elisabeth.osterman@edu.stockholm.se  

Johanna Tideström, bitr. Rektor   johanna.tidestrom@edu.stockholm.se 

Johanna Stjernlöf, bitr. Rektor   johanna.stjernlof@edu.stockholm.se 

Rebecka Nilsson, bitr. Rektor rebecka.nilsson@edu.stockholm.se 

Fredrik Eriksson, adm. Chef   fredrik.l.eriksson@edu.stockholm.se 

Skolans expedition når du på telefonnummer 508 32 700 eller mariehallsskolan@stockholm.se 

Skolhälsa: Linda Nilsson skolsköterska, telefon: 508 32 778  

  

Kontaktuppgifter fritidshemsavdelningar  

Korgen, paviljongen, Förskoleklass + åk 1a 

Tel. 508 32 682 (plan 1), mobil 076-825 35 20 

Tel. 508 32 681 (plan 2), mobil 076-825 35 19 

Kartan, plan 2 , Årskurs 1+3 

Tel. 508 32 780, mobil 076-825 10 13 

Kikaren, plan 3, Årskurs 3 

Tel. 508 32 785, mobil 076-825 10 14 

Kappsäcken, plan 3, Årskurs 2 

Tel. 508 32 789 , mobil 076-123 27 88 

Kompassen, plan 4, Årskurs 4-6 

Tel. 508 32 795 (åk 4), mobil 076-825 10 16 

Tel. 508 32 790 (åk 5-6), mobil 076-825 10 15 

 

Elevhälsa 
Mariehällsskolan har ett Elevhälsoteam som leds av rektor.  I Elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Skolhälsan består av skolsköterska och skolläkare. Skolläkaren kontaktas genom skolsköterskan, Linda Nilsson telefon: 508 32 778 

 

Skolans adress:

Mariehällsskolan

Tappvägen 23

168 72 Bromma

 

Kategorier: