Om skolan

En skola mitt i byn

Mariehällsskolan är en nybyggd skola i Annedal/Mariehäll och är skolan mitt i byn. Mariehällsskolan stod färdig till höstterminen 2014 och startade med elever från förskoleklass upp till årskurs 4. Under skolans första år kommer även förskoleverksamhet att vara lokaliserad i huset. Förskoleverksamheten kommer successivt att ersättas av elever under tiden skolan växer, för att slutligen läsåret 16/17 ha årskurserna F-6.

När skolan är klar kommer den ha en kapacitet för cirka 600 elever och i första hand fånga upp behovet av skolplatser i Annedal och andra delar av de närliggande områdena i Mariehäll.

Mariehällsskolan är miljöbyggnad i silverklass enligt Sweden Green House Buildings klassificeringssystem. I Klassificeringen tas hänsyn till faktorer inom områdena energi, innemiljö och byggnadsmaterial.

Kategorier: