Elevhälsa

Våra skolsköterskor Ann-Marie Gustvasson och Linda Nilsson arbetar enligt följande:

 

Ann-Marie

onsdag-torsdag och en fredag/månad

Linda

måndag-fredag

 

Telefontid: måndag-torsdag kl. 8.00-15.00

Telefonnummer: 08-508 32 778

 

Elevhälsoteam

I Elevhälsoteamet arbetar rektor Anette Madsen, speciallärare Ann Linge, specialpedagoger Rue Åkerlund, Maria Klys och Jeanette Olofsson, skolsköterskor Ann-Marie Gustavsson och Linda Nilsson, skolkurator Anna Bäckström samt skolpsykolog Ewa Salomonsson. Vi har även en skolläkare knuten till skolan.

Teamet träffas regelbundet för genomgång av aktuella elevvårdsärenden och uppföljning av elevvårdande insatser

Antal: 3