Start

Nyheter

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan ska vara skriftlig och lämnas till klassläraren i god tid innan den önskade ledigheten.

Rektor beviljar ledighet enligt följande:
         -   Kortare ledighet, 1-3 dagar för enskild angelägenhet.
         -   Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas, men endast i undantagsfall.
 

Aktuellt

Klasser/Klassbloggar

I och med införandet av Skolplattformen kommer vi använda oss av förra årets bloggar i väntan på att alla funktioner ska finnas tillgängliga. 

För att få aktuell information fortsätter ni kolla på samma blogg som förra året.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande - På lov och studiedagar görs frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.

 

Matsedel i Mobilen!

Nu kommer ni kunna se vår fantastiska matsedel i mobilen eller på hemsidan: https://skolmaten.se/mariehallsskolan/

Appen finns att ladda ner i iTunes och Google Playstore under namnet "Skolmaten"

Ha en bra dag!

Dagens mat

Kalender