Start

Nyheter

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan ska vara skriftlig och lämnas till klassläraren i god tid innan den önskade ledigheten.

Rektor beviljar ledighet enligt följande:
         -   Kortare ledighet, 1-3 dagar för enskild angelägenhet.
         -   Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas, men endast i undantagsfall.
 

Aktuellt

Tips och trix för att komma åt Skolplattformen

Det är väldigt viktigt för varje elev att vårdnadshavare kommer åt Skolplattformen och kan ta del av det som kommuniceras mellan skola och vårdnadshavare, att kunna följa sitt barns skolgång på nära håll.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande - På lov och studiedagar görs frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.

 

Mariehällsskolan

Expeditionen

Öppettider under terminen
kl. 07.00 - 15.30
Tel.nr 08 508 32 774

Besöks- och leveransadress

Mariehällsskolan
Tappvägen 23
168 72 Bromma

Läsårsdata

Höstterminen 2019 

v 44 (28/10-1/11)                          Höstlov 

19 december                                Terminens sista dag, julavslutning hel skoldag 

 

 

Vårterminen 2020 

7 januari                                      Planeringsdag alla, skolan stängd 

8 januari                                      Vårterminens första dag 

v 9 (24/2-28/2)                            Sportlov 

v 15 (6/4-13/4)                            Påsklov 

1 maj                                          Lovdag 

21 maj                                        Lovdag 

22 maj                                        Lovdag, skolan stängd,  fritids öppet (anmälan krävs)

9 juni                                          Terminens sista dag, avslutning hel skoldag              

12 juni                                        Planeringsdag alla, skolan stängd